Å lede krisen!

Invitasjon til å delta i en pilot/ kompetanseutvikling.

Norsk Rådmannsforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise». Første samling gjennomføres som webinar 12.-13.mai 2020 for rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn.

Vi legger opp til en kombinasjon av foredrag/ innledninger og refleksjon og dialog i grupper. Det vil bli tatt utgangspunkt i opplevde kriser og situasjoner. Vi åpner for opp til 25 deltakere på webinar i mai.

På samlingen vil du møte:

  • Fylkesmann Rigmor Brøste, Møre og Romsdal
  • Petter Ingebrigtsen, psykolog/ mangeårig direktør for Solstrandprogrammet
  • Mai Vik, seniorkonsulent/ tidligere administrerende direktør for AFF og prosesskonsulent på Solstrandprogrammet
  • Roger Sandum, partner i Corporate Communications.  

Formål:

Å være toppleder/ rådmann/ kommunedirektør innebærer et stort ansvar i å forebygge, lede og håndtere kriser og følge opp konsekvensene av kriser. Det forekommer kriser hver dag i norske kommuner og fylker, og de aller fleste toppledere har erfart å stå i kriser, små eller mer omfattende kriser. 

Det er et ønske å styrke rådmenns/ kommunedirektørenes kompetanse i å forbygge, håndtere kriser og forberede egen organisasjon til å ha høy bevissthet om mulige kriser. 

Det er tre hovedtema som vil bli belyst ved innledninger, refleksjoner og dialog. 

  • Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet. Håndtering av den eksterne krisen/ krisen utenfra.
  • Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen.
  • Kommunikasjon og formidling.

Påmelding eller spørsmål kan rettes til Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker, gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no

Maksimalt antall deltagere på samlingen vil være 20 rådmenn/ kommunedirektører. Vi anbefaler at du melder deg på raskt for å sikre deg en plass.

Under finner du foreløpig programmet:

  Å lede kriser og å lede i kriser

Fortsett å lese

ForrigeNeste