Å være toppleder når krisen er langvarig

Perspektivene i å lede i krise og gjennom krise endres når krisen varer over tid. Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

Rådmannens/kommunedirektørens ansvar for ansatte, innbyggere og lokalsamfunn er stort, og mange av dere legger ned mye innsats for kommunen i disse dager – og dette står det respekt av! For folkevalgte, samarbeidspartnere og publikum har det stor betydning at du som kommunedirektør er en tydelig og forutsigbar leder – som bryr deg akkurat nå.

Jeg håper dere har gode støttespillere, dyktige ledere og folkevalgte rundt dere, som kan støtte og avlaste. Det tjener hverken dere eller kommunen at de viktigste lederne blir utbrent, også etter denne våren trengs det god dømmekraft og gode beslutninger for å komme tilbake til normalen.

Norsk Rådmannsforum er tilgjengelig dersom du har behov for råd, refleksjon eller støtte. Ta kontakt med meg om du har faglige spørsmål, ønske om rådgivning på å lede krisen, behov for en refleksjon eller bare ønsker en samtale.

I egen artikkel kan du lese om programmet «Å lede krisen og å lede i krise», som gjennomføres som webinar i mai, og som fysisk samling i september.

I slutten av august gjennomføres  Topplederprogrammet (rådmannsskolen) og Topplederkonferansen. Vi planlegger for at dette kan gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, men tar forbehold knyttet til pandemien.

Følg med på Facebook og våre hjemmesider for oppdatering om våre arrangement. Se blant annet her.

Mange av dere har etablert nettverk gjennom Rådmannsforum. I disse tider er kolleger gode å ha – ta kontakt og hør hvordan det står til!

Lykke til!

Gudrun Haabeth Grindaker

Fortsett å lese

ForrigeNeste