By: NR-administrator   -  In: Styrereferat   -  0   Comments

Styremøtet 26.februar 2020 behandlet blant annet ny modul om kriseledelse; «Å lede kriser og å lede i krise», samt samarbeidsavtalen med Universitetet i Agder om «rådmannsforskning».

Styremøte NR 26022020 Referat

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890