Nyttig kontaktpunkt mellom Norsk Rådmannsforum og Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Rådmannsforum (NR) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har hatt en innledende konstruktiv dialog om mulig samarbeid på relevante fagområder.

NR er rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

NKF er en ideell organisasjon for kommunalteknikere, som arbeider for å dele kunnskap og bygge relasjoner på tvers av kommunegrenser.

«Vi ser at NR og NKF har sammenfallende interesser og vil kunne ha god nytte av mer samhandling på definerte områder. NKF jobber etter visjonen «kunnskapsdeling for et bedre samfunn». I arbeidshverdagen er det svært nyttig ha ta dialog og forståelse for muligheter, og innenfor hvilke rammer dette kan skje. Her spiller Rådmannsforumet en viktig rolle som faglig nettverk» Dette sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i NKF.

«Kommunedirektører/rådmenn og ledere innen kommunalteknikk har alle et stort ansvar for samfunnskritiske områder. Som organisasjoner er vi begge opptatt av å formidle kunnskap, bygge nettverk og gi inspirasjon til ledere. Utveksling av kunnskap og faglig samarbeid kan profesjonalisere den enkelte kommune og kommunene samlet. Vi har felles interesse i at kommunene skal være effektive myndighetsutøvere og tjenesteytere i møtet med innbyggere og næringsliv» sier Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i NR.

I første omgang er kontaktpunktet etablert på ledernivå i NR og NKF, og vi ser det som positivt at organisasjonen «vet om hverandre» og har oppmerksomhet på felles interessefelt.

Fortsett å lese

ForrigeNeste