By: NR-administrator   -  In: Styrereferat   -  Tags:       -  0   Comments

Styrets mars-møte ble gjennomført via telefon.

Det var god dialog om planlagte aktiviteter i regi av Rådmannsforum. Blant sakene som ble behandlet var samarbeidsavtalen og studien om Rådmannsforflytninger, hvor de første resultatene er forventet å bli presentert på Topplederkonferansen i august.

Pandemien preger også Rådmannsforum sine aktiviterer. Samling om kriseledelse avholdes som webinar, men vi planlegger fysiske samlinger for Topplederprogram og Topplederkonferanse i slutten av august.

Styret diskuterte også prosess for strategiutvikling og nye vedtekter, som blir saker på Landsmøtet 2020.

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890