Kommunedirektørforum og KS fornyer samarbeidet

Kommunedirektørforum og KS har siden 2021 hatt en samarbeidsavtale. På Topplederkonferansen i januar ble avtalen fornyet og signert av styreleder i KDf, Bjørn Gudbjørgsrud og områdedirektør i KS, Helge Eide. Kommunal Rapport var til stede på konferansen og omtalte samarbeidet, les gjerne deres reportasje på Kommunal Rapport sine hjemmesider