Topplederprogram 6. – 7.september 2023

Velfungerende interkommunalt samarbeid, mellomledere som kraft, og arbeidsgiverområdet er tre stikkord for det faglige innholdet på Topplederprogrammet i september 2023.

Som kommunedirektør er du sikkert bevisst på at du har et stort ansvar, og stadig hører vi at det er «ensomt på toppen».

I praksis er kommunedirektøren ikke alene om oppgaver og gjøremål – og både drift og utvikling skjer i et kontinuerlig samarbeid.

Topplederprogrammet 6. – 7. september 2023 planlegges rundt disse hovedtemaene:

  • Interkommunalt samarbeid (les mer her)
  • Mellomlederne som kraft (les mer her)
  • Kommunedirektørens myndighet innenfor arbeidsgiverområdet (les mer her)

I tillegg blir det et «et liv på toppen», hvor vi får et personlig møte med advokat Hedvig Moe, tidligere leder i PST og Økokrim, som deler av sine erfaringer og anskuelser på ledelse og samarbeid.

Topplederprogrammet er åpent for kommunedirektører, fylkeskommunedirektører og bydelsdirektører. Samlingen legges opp med faglige innlegg i plenum, og god tid til dialog og refleksjon blant deltakerne. Innretning og tema tilpasses deltakerne, og innlederne er faglig dyktige og gode formidlere som kjenner kommunal sektor.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er at programmet er nyttig uansett bakgrunn, og vi ser at mange deltar flere ganger.

Den primære målgruppen er deg som er forholdsvis ny i rollen som kommune- eller fylkeskommunedirektører, men også deg som har lang fartstid er velkommen. Erfaringsmessig har deltakerne ulik bakgrunn og erfaring, og også de med omfattende erfaring som toppleder har glede av faglig utbytte, erfaringsdeling og kollegialt fellesskap.

Tid: Oppstart onsdag 6.september 2023 kl 10:00 og avslutning med lunsj torsdag 7.september kl 12:00.

Sted: Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo.

Mer informasjon finner du i vedlegget

Dersom du har spørsmål eller vil melde deg på, tar du kontakt med gudrun@kommunedirektor.no

Erfaringsmessig blir programmet fulltegnet, og dersom du ønsker å delta bør du ikke vente for lenge.

Fortsett å lese

ForrigeNeste