Topplederprogram september 2023: Mellomledere

Mellomledere som kraft!

Noen vil hevde at det å lykkes som leder er å oppnå resultater gjennom andre. Som kommunedirektør bør du ha oppmerksomhet på hvordan du kan bidra til at mellomlederne har det nødvendige overordnede og helhetlige blikket – samtidig som de er bindeleddet til driften og det operative.

I denne økta tematiserer vi blant annet på bevisstgjøring av ledergruppa, mellomledernes betydning i fremtidens arbeidsliv, og handlingsrommet for ledere.

Innleder på dette temaet er Monica Rydland, forsker og programdirektør NHH.

Rydland vil fokusere på den mellomlederens viktige rolle som endringsagent, og hvilke implikasjoner rolleforståelse og utførelse har for vår evne til omstilling og innovasjon. 

Rydland (ph.d i strategisk endring) er programdirektør ved NHH Executive. Hun har ansvar for Executive master i Ledelse (Executive Master i ledelse | NHH) som omhandler moduler knyttet til ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraft, samt organisasjonsinterne utviklingsprogrammer til offentlig og privat sektor.

Hun har også erfaring som konsulent og foredragsholder innenfor tematikken endring, ledelse, innovasjon og mellomlederens rolle som endringsagent til offentlig og privat sektor. Rydland har styreerfaring fra IT, finans og kultur, samt lang arbeidserfaring som leder. Med støtte fra Innovasjons Norge har hun etablert et selskap knyttet opp til utvikling av rolleprofilanalyseverktøy for å kartlegge og utvikle mellomlederens rolle.

Monica Rydland, foto: Helge Skodvin

Tilbake til hovedsiden for Topplederprogram 6. – 7.september 2023, her

Tilbake til forsiden for Norsk Kommunedirektørforum, her

Fortsett å lese

ForrigeNeste