Topplederprogram:

Mellomledere som kraft

Noen vil hevde at det å lykkes som leder er å oppnå resultater gjennom andre. Som kommunedirektør bør du ha oppmerksomhet på hvordan du kan bidra til at mellomlederne har det nødvendige overordnede og helhetlige blikket – samtidig som de er bindeleddet til driften og det operative.

I denne økta tematiserer vi blant annet på bevisstgjøring av ledergruppa, mellomledernes betydning i fremtidens arbeidsliv, og handlingsrommet for ledere.

Tilbake til hovedsiden for Topplederprogram 6. – 7.september 2023, her

Tilbake til forsiden for Norsk Kommunedirektørforum, her