Topplederprogram september 2023: Arbeidsgiverområdet

Myndighet og oppgaver innenfor arbeidsgiverområdet.

Kommuneloven tydeliggjør at kommunedirektøren leder den samlede kommunale eller fylkeskommunale virksomheten, og har det løpende personalansvaret for alle ansatte. På samme tid sier bestemmelsen om partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg) at utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver.

På topplederprogrammet fordyper vi oss administrasjonsutvalgets mandat og rolle, og drøfter hva som er politikk – og hva som ikke bør være politikk, herunder sakstyper og tema som kan være egnet for partssammensatt utvalg.

Et godt lokalt partssamarbeid kan bidra til arbeidsro og forutsigbarhet i organisasjonen, og dette vil være et godt fundament for kommunens samlede arbeidsgiveransvar.

Tilbake til hovedsiden for Topplederprogram 6. – 7.september 2023, her

Tilbake til forsiden for Norsk Kommunedirektørforum, her

Fortsett å lese

ForrigeNeste