Topplederprogram september 2023: Interkommunalt samarbeid

Velfungerende interkommunalt samarbeid

De aller fleste kommuner inngår i ett eller flere interkommunale samarbeid – med ulike modeller. Selv om generalistkommunen nå er til diskusjon, vil dette være en del av norske kommuners og fylkeskommuners hverdag fremover.

Hva bør kommunedirektøren være oppmerksom på? Hvilke utfordringer gir de ulike modellene for interkommunalt samarbeid kommunedirektøren? Hva er lov og hva er lurt for å få det til å fungere godt?

Hva er lov?

Cathrin Sætre, ekspedisjonssjef i kommunalavdelingen, Kommunal- og
distriktsdepartementet presenterer de overordnede rettslige rammene.
Departementet utarbeider nå en ny veileder for kommunene, og vi vil gjennom diskusjonen gi
innspill til deres arbeid.


Hva er lurt?

Oslo Economics v/ Maren Gillebo presenterer resultater fra undersøkelse utført i
forbindelse med Generalistkommuneutvalget (les rapporten her)

Cathrin Sætre, foto: KDD

Maren Gillebo, foto: Oslo Economics

Tilbake til hovedsiden for Topplederprogram 6. – 7.september 2023, her

Tilbake til forsiden for Norsk Kommunedirektørforum, her

Fortsett å lese

ForrigeNeste