Topplederkonferansen: Har vi løsningene eller blir vi svar skyldig?

Velkommen på Topplederkonferanse 7.-8.september 2023.

Kommunedirektørforum vil på Topplederkonferansen denne gang rette oppmerksomheten mot kommunesektorens samfunnsoppdrag – hvorfor er vi her, hva er vårt oppdrag og formål – og hvordan best løse oppgavene i dag og fremtiden.

Mange er opptatt av generelistkommuneprinsippet og vi spør «Er kommunesektoren bærekraftig«, og hvordan vi best kan løse de utfordringene vi vet kommer.

Et grunnleggende oppdrag for sektoren er å bidra til gode liv, velferd og trygghet; Fremtidstro og forebygging. De fleste barn og unge har gode levekår og fremtidsutsikter, men vi hører om økende psykisk uhelse og utenforskap, vold i skolen og narkotikabruk. På konferansen får vi fakta om hvor omfattende utfordringene egentlig er, de viktigste tiltakene på kommunalt nivå, og hva kommunedirektøren bør ha oppmerksomhet på.

Det tredje perspektivet inn i kommunens samfunnsoppdrag er verdien av et levende lokalsamfunn med velfungerende institusjoner og prosesser. Som kommunedirektør har du utredningsplikt og handlingsrom, og som toppleder må du «stå i det» både innad og utad, . Med kommune- og fylkestingsvalg nært forestående retter vi oppmerksomheten på kommunedirektørens ansvar og bidrag for tilrettelegging for lokaldemokratiet ved oppstart av en ny valgperiode.

Som administrativ toppleder har du et handlingsrom, men du må også være balansekunstner når du skal «time og tilrettelegge» for de gode prosessene. To erfarne ledere deler sine erfaringer og råd om Ledelse – å stå i det.

Konferansen avholdes på Grand hotel i Oslo. Oppstart 7.september kl 12:00, og avslutning med lunsj 8.september kl 13:30.

Program og praktisk informasjon her:

Du melder deg på elektronisk her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste