Topplederkonferansen: Ledelse – å «stå i det»

Som toppleder har du et handlingsrom, og du må bedrive balansekunst

På tidligere konferanser har vi tatt opp temaet motivasjon, mot og integritet.

Topplederkonferansen i september 2023 tar vi dialogen om å «stå i det».

Uavhengig om du er administrativ toppleder i kommunesektor eller andre organisasjoner har du alltid et handlingsrom, og du vil alltid vær opptatt av kvalitet og legitimitet i ledelse.

Samtidig må kommunedirektører ha bevissthet på å balansere utredningsplikten opp mot hvor tydelige vi kan og bør være til de folkevalgte.

I forbindelse med valg og ny politisk ledelse kan dette være ekstra aktuelt.

På konferansen får du høre Morten Wolden. Som kommunedirektør i Trondheim kommune har han lang erfaring med å lede en stor organisasjon og være bindeleddet til de folkevalgte – som har krav på tilstrekkelig og relevant informasjon.

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter vil gi oss tre ting en toppleder trenger! Spekter organiserer blant annet statlige helseforetak og en rekke kulturinstitusjoner, og Bratten er en tydelig stemme i arbeidslivsdebatten.

Agnar Kaarbø er politisk redaktør i Kommunal Rapport, og på konferansen gir han et innblikk i funn og resultater fra Kommunal Rapport sin kommunedirektørundersøkelse – hvilke utfordringer ser kommunedirektørene -og hva burde de se?

Endre Skjervø er kommunedirektør i Frosta kommune. Skjervø vil dele erfaringer og tanker som toppleder gjennom den krisen kommunen og lokalsamfunnet har stått i det siste året.

Morten Wolden, foto: Trondheim kommune
Anne-Kari Bratten, foto: Thomas T.Kleiven/Spekter
Agnar Kaarbø, foto: Terje Lien/Kommunal Rapport
Endre Skjervø, foto: Frosta kommune

Les mer om konferansen og programmet her

Gå direkte til påmeldingssiden her

Fortsett å lese

ForrigeNeste