Topplederkonferansen: Fremtidstro og forebygging

Barn og unges levekår og fremtidsutsikter – møt barneombudet, få fakta fra Ungdata, og hør kommunedirektøren.

Et sentralt oppdrag for kommunesektoren er å bidra til gode liv, velferd og trygghet.

De fleste barn og unge fungerer godt, har gode levekår og fremtidsutsikter. Vi ser dessverre også nye og bekymringsfulle trender: Bruken av narkotika øker, deltakelsen i organisasjonsliv og aktiviteter faller, samtidig som vi får inntrykk av at voldsbruk i skolen er et problem mange steder, og det rapporteres om mer psykisk uhelse.

Noen kommuner opplever problemer med få, men svært utagerende og grenseløse unge som står for omfattende kriminalitet og voldsbruk. Gjengdannelser og utenforskap har for lengst inntatt norske kommuner.

På Topplederkonferansen 7. – 8. september får vi fakta om hvor omfattende utfordringene egentlig er, blant annet basert på Ungdata og annen forskning på feltet.

Som samfunn bør vi klare å bevare fremtidstroen hos barn og unge, samtidig som vi må ivareta dagens behov og løse utfordringene vi ser her og nå. Med forskerblikket, barneombudet og kommunestemmen ser vi på hva som kan være de gode innfallsvinklene og beste tiltakene på kommunalt nivå, og særlig hva kommunedirektøren personlig bør ha oppmerksomhet på.

Dette er bare ett temaene på Topplederkonferansen. Hele programmet og mer informasjon finner du her.

Innledere

Anders Bakken, forsker II, Nova og leder for Ungdata-senteret

Anders Bakken, foto fra OsloMet

Inga Bejer Engh, barneombud

Inga Bejer Engh, foto fra Barneombudet

Turid Stubø Johnsen, Kommunedirektør, Sarpsborg kommune

Turid Stubø Johnsen. (Foto: Knut Opeide/Sarpsborg kommune)

Program og praktisk informasjon her

Direkte til påmeldingssiden her

Fortsett å lese

ForrigeNeste