Styrket lederskap i kommunal sektor

Universitetet i Agder utarbeidet i 2021 en rapport om gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør.

Rapporten som ble utarbeidet av Universitetet i Agder for KS i 2021 gir viktig kunnskap og innsikt om det politiske lederskapet, kommunedirektørens arbeidsforhold og samspillet mellom ordfører og kommunedirektør – og mellom det folkevalgte og administrative nivået.

Funn i delrapport 1 er en del av grunnlaget for de rådene Norsk Kommunedirektørforum gir om kommunedirektørens tilrettelegging ved oppstart og mottak av ny ordfører.

Delrapport 1 omhandler:

  • Ny kommunelov: En styrking av folkevalgte og administrative aktører og en tydeliggjøring av deres status og roller?
  • Samspill og rolleforståelse i det kommunale lederskapet.
    Resultater fra to landsomfattende spørreundersøkelser
  • Hvordan kan kommunestyret lykkes med å være arbeidsgiver for kommunedirektøren?

Delrapport 2 ser nærmere på Ny kommunelov: En styrking av folkevalgte og administrative aktører og en tydeliggjøring av deres status og roller?

Du kan lese mer om temaet på KS sine nettsider (her), og laste ned begge rapportene her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste