Veiledere til kommuneloven

Departementet har utarbeidet flere veiledere til kommuneloven 2018.

regjeringens hjemmeside regjeringen.no finnes en oversikt over veilederne.

Interkommunalt samarbeid var tema på Kommunedirektørforum sitt Topplederprogram i september 2023, og der ble veilederen om regelverket for interkommunalt samarbeid forelagt og diskutert.

Alle veilederne er tilgjengelig digitalt og kan lastes ned på regjeringen.no. Noen publikasjoner finnes også i trykket versjon og kan bestilles på publikasjoner.dep.no.

Fortsett å lese

ForrigeNeste