Kommunedirektørforum på Kvalitetsmässan

Starten på et nordisk samarbeid for Kommunedirektørorganisasjonene.

Gjennom samarbeidet Kommunedirektørforum har med UiA, Senter for anvendt kommunalforsking ved Universitet i Agder, var styret og referansegruppen invitert med på Kvalitetsmässan i Gøteborg. Dette er den største kommune-konferansen i Norden.

Mange av de nordiske akademiske miljøene deltar, samt KS og kommunenes organisasjoner i Sverige og Danmark. De fleste svenske kommuner og regioner, samt kommuner fra Norge var representert.

På et eget møte diskuterte den norske delegasjonen felles problemstillinger med kolleger fra Sverige og Danmark. Johan Fritz fra Kommundirektørsforeningen i Sverige og Eik Møller fra vår søsterorganisasjon i Danmark deltok fra sine organisasjoner. Det ble diskutert å formalisere et samarbeid, gjerne under «paraplyen» til Nordisk råd. Alle de tre foreningene er positivt innstilt til dette, også å se på muligheten for å knytte forskning til felles problemstillinger.

«Vi er veldig fornøyd med den positive dialogen med våre søsterorganisasjoner i de andre nordiske landene. Selv om det er forskjeller mellom landene, er det store bildet preget av likeartede problemstillinger. Derfor vil et tettere samarbeid være nyttig for oss»

Styreleder Bjørn Gudbjørgsrud, Norsk Kommunedirektørforum.

Studieturen støtter opp under samarbeidsavtalens formål om å bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen til kommunedirektører og kommunens øvrige toppledelse. Samarbeidsavtalen med UiA har også som mål å bidra til styrket toppledelse for å sikre den kommunale tjenesteproduksjonen og forvaltningen, med særlig vekt på endring og innovasjon.

Fra venstre: Bjørn Gudbjørgsrud (styreleder KDf/kommunedirektør Sandefjord kommune), Håvard Moe, (seniorrådgiver KS Konsulent) Rune Sjurgård (kommunedirektør Volda kommune), Helga Aasdalen (spesialrådgiver KS) og Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS.

Fortsett å lese

ForrigeNeste