Topplederkonferansen 18.-19.januar 2024

Verdensøkonomien og kommuneøkonomien, forventningsgap og knak i velferdskommunen, kunstig intelligens. Vi ser på de store bevegelsene og oppdaterer deg på de viktigste problemstillingene!

Kommunedirektørens samfunnsoppdrag utøves ikke i et vakuum. En verden i endring har betydning for utfordringsbildet og oppgavene. Som kommunedirektør må du ha tilstrekkelig innsikt i de viktigste problemstillingene, og vinterens konferanse tar utgangspunkt i de store bevegelsene.

Vi belyser problemstillinger med relevans for kommune- og fylkesdirektører, og det er anledning til å ta med egen ledergruppe på konferansen – påmelding gjøres her.

Temaene på vinterens konferanse er

Den turbulente verdensøkonomiens betydning for kommuneøkonomien

Mange kommunedirektører har hatt en krevende høst med å utarbeide budsjettforslag som er realistiske og troverdige. Renteøkninger og prisstigning gjør handlingsrommet mindre, og krig og konflikter påvirker økonomien.

Hvordan henger den internasjonale og lokale økonomien sammen, og hva er prognosene framover?

Innledere

Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO

Helge Eide, Områdedirektør samfunn velferd og demokrati, KS

Kommunedirektør Kjell Hugvik, Bodø

Forventningsgapet – på tilliten løs?

«Når krybben er tom bites hestene» heter det i ordtaket, og når framskrivningene er dystre og grepene er upopulære kan det felles kommunale lederskapet bli satt på prøve. Tillit og respekt for hverandres roller er grunnleggende, og folkevalgte skal selvsagt kunne stole på kommunedirektøren!

Vi ser på de bærende prinsippene i formannskapsmodellen, og diskuterer hva som utfordres når folkevalgte ønsker å «ta tilbake makta» fra administrasjonen. Er kvasi-parlamentarismen en uting, eller må vi bare lære oss å håndtere den?

Innledere

Dr. Polit. Jacob Aars, professor, institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen

Kommunedirektør Per-Kristian Vareide, Stavanger

Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand

Knaker det i velferdskommunen?

Mange ukrainere kommer nå til Norge, og de økonomiske og velferdsmessige byrdene er krevende for kommunene. Gjennom forskerblikk og kommunestemmer ser vi på fakta om flyktninger, og kommunenes situasjon.

På systemnivå oppleves det utfordringer i statens styring – blant annet ved at statsforvalter har fullmakt til å pålegge kommuner å opprette midlertidig bosetting for flyktninger. På lokalt nivå oppleves situasjonen som krevende når behovet for boliger, opplæring, helsetjenester og arbeid skal ivaretas.

Innledere

Forskningsleder Jan-Paul Brekke, Institutt for samfunnsforskning

Kommunedirektør Osmund Kaldheim, Hamar

Kommunedirektør Siv Sjøvold, Tolga

Kunstig intelligens som svaret på ekte utfordringer?

Utfordringene med mangel på arbeidskraft og kompetanse er både utredet og erfart, og i løpet av få år vil den demografiske utviklingen gjør behovet for nye løsninger mer prekært.

Noen hevder at kunstig intelligens kan være redningen for offentlig sektor, og det er en besnærende tanke at digitale løsninger kan avlaste våre ansatte. Betyr det å gi maskinene makt til å ta beslutninger på våre vegne, og kan innbyggerne ha tillit til at de blir rettferdig behandlet?

Vi ser på de viktigste mulighetene og problemstillingene du som kommunedirektør bør være kjent med.

Innledere

Programleder Ley Muller, Digi Trøndelag

Kommunedirektør Morten Wolden Trondheim kommune

Fylkeskommunedirektør Carl-Jakob Midttun, Trøndelag

Drivkraft og mestringsstrategi

Som kommunedirektør må du balansere mellom å være tykkhudet og menneskelig, du skal være lydhør og tilpasningsdyktig – men også ha gjennomføringsevne og være en tydelig leder.

Gjennom samtaler med erfarne ledere som har stått gjennom krevende saker lærer vi mer om mestringsstrategier, «overlevelse» og det å lykkes. Hva er drivkrefter og motivasjon for å stå i stillingen også når det stormer eller angrepene oppleves personlige?

Innledere

Bent Høie, Statsforvalter i Rogaland og tidligere statsråd

Fylkeskommunedirektør Toril Eeg, Vestfold fylkeskommune

Rådmann Bernhard Nilsen, Flekkefjord kommune

Komplett invitasjon og program kan du laste ned som PDF her:

Priser og praktisk informasjon: her

Direkte til påmelding: her

Fortsett å lese

ForrigeNeste