«Deltakeravgift dekkes av OU-midler» betyr…

Vi får ofte spørsmål om deltakeravgift og oppholdsutgifter – hva som dekkes av OU-midler, og hvordan kommuner søker om refusjon.

Her er de viktigste punktene

  • Kommuner og fylkeskommuner kan kreve OU-refusjon for deltakeravgift, ikke for utgifter til oppholdspakke
  • Topplederkonferansen og Topplederprogrammet i 2024 er forhåndsgodkjente kurs. Det betyr at kommunen kan sende inn refusjonskrav uten å søke for hvert enkelt arrangement.
  • Refusjonskrav meldes digitalt på KS sine hjemmesider, her
  • Faktura fra KDf må vedlegges refusjonskravet

Litt enkelt kan vi si at deltakeravgift speiler KDf sine utgifter til det faglige innholdet (innledere), og oppholdsutgifter dekker mat og overnatting (hotellutgifter).

Praktisk informasjon

Topplederkonferanse september 2024

For Topplederkonferansen er deltakeravgiften kr 5 100.

Påmelding til konferansen gjøres digitalt på vårt deltakersystem her

Faktura for konferansen sendes ut i etterkant av konferansen.

Kommunen/fylkeskommunen kan sende refusjonskrav til KS så snart de ønsker etter at faktura er mottatt.

Dersom kommunedirektøren er påmeldt konferansen via epost eller annen type dialog så kan det være at påmeldingen håndteres manuelt hos oss. Da kan det være at påmeldingen/faktura ikke går via deltaker.no, men registreres og faktureres fra vårt regnskapsfirma.

Topplederprogram januar 2024

For Topplederprogrammet er deltakeravgiften kr 6 450.

Påmelding til topplederprogrammet gjøres via e-post til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker, gudrun@kommunedirektor.no

Faktura for topplederprogrammet sendes ut i etterkant av arrangementet fra vårt deltakersystem.

Kommunen/fylkeskommunen kan sende refusjonskrav for topplederprogrammet så snart de ønsker etter at faktura er mottatt.

Du finner også informasjon om OU-midler her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste