«Deltakeravgift dekkes av OU-midler» betyr…

Vi får ofte spørsmål om deltakeravgift og oppholdsutgifter – hva som dekkes av OU-midler, og hvordan kommuner søker om refusjon.

Her er de viktigste punktene

  • Kommuner og fylkeskommuner kan kreve OU-refusjon for deltakeravgift, ikke for utgifter til oppholdspakke
  • Topplederkonferansen og Topplederprogrammet i 2024 er forhåndsgodkjente kurs. Det betyr at kommunen kan sende inn refusjonskrav uten å søke for hvert enkelt arrangement.
  • Refusjonskrav meldes digitalt på KS sine hjemmesider, her
  • Faktura fra KDf må vedlegges refusjonskravet

Litt enkelt kan vi si at deltakeravgift speiler KDf sine utgifter til det faglige innholdet (innledere), og oppholdsutgifter dekker mat og overnatting (hotellutgifter).

Praktisk informasjon

Topplederkonferanse januar 2024

For Topplederkonferansen er deltakeravgiften kr 5 300.

Påmelding til konferansen gjøres digitalt på vårt deltakersystem deltaker.no her

Faktura for konferansen sendes ut fra deltaker.no umiddelbart etter påmelding, med forfall 31.januar 2024.

Kommunen/fylkeskommunen kan sende refusjonskrav til KS så snart de ønsker etter at faktura er mottatt.

Dersom kommunedirektøren er påmeldt konferansen via epost eller annen type dialog så kan det være at påmeldingen håndteres manuelt hos oss. Da kan det være at påmeldingen/faktura ikke går via deltaker.no, men registreres og faktureres på samme måte som for Topplederprogrammet.

Topplederprogram januar 2024

For Topplederprogrammet er deltakeravgiften kr 6 100.

Påmelding til topplederprogrammet gjøres via e-post til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker, gudrun@kommunedirektor.no

Faktura for topplederprogrammet sendes ut fra vår regnskapsfører Amesto AccountHouse AS i løpet av februar 2024.

Kommunen/fylkeskommunen kan sende refusjonskrav for topplederprogrammet så snart de ønsker etter at faktura er mottatt, i praksis tidligst i februar 2024.

Du finner mer informasjon om OU-midler her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste