Kommunedirektørforum og KS fornyer samarbeidet

Kommunedirektørforum og KS har siden 2021 hatt en samarbeidsavtale. På Topplederkonferansen i januar ble avtalen fornyet og signert av styreleder i KDf, Bjørn Gudbjørgsrud og områdedirektør i KS, Helge Eide.

Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker, områdedirektør Helge Eide, KS og Bjørn Gudbjørgsrud, styreleder Norsk komunedirektørforum. Foto: Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport var til stede på konferansen og omtalte samarbeidet, les gjerne deres reportasje på Kommunal Rapport sine hjemmesider

Fortsett å lese

ForrigeNeste