Å være toppleder – mestring, motivasjon og mot

Kontinuitet i topplederskapet har stor verdi for kommunens og fylkeskommunens utvikling, og da er det verdifullt å høre om erfarne lederes drivkrefter og mestringsstrategier.

Vi har på flere av de siste konferansene hatt tema som berører mestring, motivasjon og mot.

Gjennom samtaler med erfarne ledere som har stått gjennom krevende saker lærer vi mer om mestring, «overlevelse» og det å lykkes. Hva er drivkreftene og motivasjonen for å stå i stillingen også når det stormer eller angrepene oppleves personlige?

Bent Høie er nå statsforvalter i Rogaland, men under store deler av pandemien var han helse- og omsorgsminister.

På topplederkonferansen i januar delte han sine refleksjoner om toppledelse over tid og i langvarig krise. Han gav et personlig og inspirerende foredrag.

Bent Høie sine råd om ledelse i krise:

  • Vær åpen og ærlig. Åpenhet er helt sentralt for å bygge tillit!
  • Formidle hvorfor hvordan hvem. God informasjon gjør utfordringer, kriser, krevende situasjoner og endringer enklere å håndtere. Endringer må forstås ut fra det verdisettet vi har
  • Se menneskene! Endring og kriser kan være smertefulle. Viktig at folk blir sett.
  • Gi håp! Forklar verstefall scenario.
  • Unngå frykt, skam og sinne.
  • Gjenta budskapet og vær tilgjengelig. Prioriter tid på kommunikasjon og vær til stede.
  • Bygg tillit i «fredstid». Tillit er det sterkeste forsvaret i vårt land, dette angripes i sosiale medier, cyberangrep
  • Planlegg for å holde ut. Ta vare på deg selv!

Topplederkonferansen ble avsluttet med en samtale mellom to erfarne kommunedirektører, Toril Eeg, Vestfold fylkeskommune, og Bernhard Nilsen, Flekkefjord kommune.

De to delte sine erfaringer og personlige perspektiv på drivkrefter, mestring og motivasjon. De snakket også om hva som er suksessfaktorer for å stå i stillingen og inneha rollen som toppleder i «gode og onde dager».

Fortsett å lese

ForrigeNeste