Norsk Rådmannsforum og Universitetet i Agder har inngått en samarbeidsavtale.

Avtalen legger til rette for at senteret skal tilby norske rådmenn ny kunnskap gjennom forskningsprosjekter med utgangspunkt i praksisfeltet, og slik bidra til rådmenns kompetanseutvikling blant annet på Norsk Rådmannsforums ulike arrangement.

I forbindelse med samarbeidsavtalen, skal det opprettes en ekspert-/ referansegruppe. Gruppen skal bestå av 5 – 7 rådmenn/ kommunedirektører og forskere fra SAKOM (senter for anvendt kommunal forskning). Gruppen skal i fellesskap identifisere potensielle forskningsområder/ forskningsspørsmål. 

Ekspertgruppen skal gi innspill til aktuell forskning / kompetanseutvikling i kommunesektoren.

Vi ønsker rådmenn/ kommunedirektører som har:

  • personlig interesse og vilje til å prioritere dette arbeidet. Det vil avholdt 2-4 møter pr år.
  • ulik erfaring som rådmann/kommunedirektør, nye/ erfarne.
  • leder kommuner av ulik størrelse og i ulike deler av landet.

Interessert i å delta? Ta kontakt med gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no

Første møte i ekspert-/ referansegruppen avholdes på Gardermoen onsdag 26.02. Sammensetningen avklares senest 10.02.

Det er viktig for NR å være oppdatert på temaer for forskning og formidling om det kommunale feltet. Vi vil gjerne ha tilgang på de nyeste forskningsfunnene, som kan bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen til kommunedirektøren og kommunenes toppledelse, sier Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i NR.
Noe av det viktigste i samarbeidet med UiA er å kunne peke på potensielle områder for ny forskning, være referansegruppe og delta i studieprogram.
– Vi er opptatt av at det forskes på praksisfeltet og at forskningen dermed oppleves som relevant for kommunens toppledere. Gjennom samarbeidet vil vi kunne gi innspill på hva vi har behov for ny eller oppdatert kunnskap om, sier Grindaker. Og slik ny kunnskap og innsikt vil bli formidlet på våre ulike arrangement, herunder Topplederprogrammet og Topplederkonferansen.

Målet med samarbeidet er forankret i Norsk Rådmannsforums formål:

  • bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen av rådmenn og kommunens øvrige toppledelse
  • etablere en forskningsbasert og anvendbar kunnskapsbase (og verktøy) som rådmenn kan benytte i sitt ledervirke
  • gjøre rådmenn og kommunens øvrige toppledelse i stand til å imøtekomme og sikre den kommunale tjenesteproduksjonen og forvaltningen, med fokus på utvikling, endring og innovasjon

I tilknytning til samarbeidsavtalens hovedmål vil det utvikles og gjennomføres aktiviteter (herunder initiativer, satsinger, prosjekter) som bidrar til å skape en felles interessearena for Norsk Rådmannsforum og UiA v/Senter for anvendt kommunalforskning.

Aktuelle aktiviteter vil konkretiseres i egne prosjektforslag som utvikles i dialog og i samarbeid mellom UiA v/Senter for anvendt kommunalforskning og Norsk Rådmannsforum. Aktiviteter som igangsettes vil inneholde både nasjonale og internasjonale elementer.

Fortsett å lese

ForrigeNeste