By: NR-administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

Topplederkonferansen 2019 ble gjennomført 22. – 23. august 2019 på Grand hotel i Oslo. Det var stor deltagelse, over 150 rådmenn og medlemmer av rådmennenes ledergrupper deltok

Tema på denne konferansen var «Å lede i krise og bygge tillit», rådmannsbevegelser, ny kommunelov og «Blir rådmannen svekket eller styrket etter valg?». Under finner du programmet for samlingen, presentasjoner fra innleggene og bilder.

Topplederkonferansen i 2020 avholdes 14.-15. Januar og 27.-28.august. Ta gjerne kontakt med daglig leder/ sekretariatsleder for nærmere informasjon.

  Program Topplederkonferansen 2019   Presentasjon - Kommunal Rapport  Presentasjon - Kommunesektorens Organisasjon  Presentasjon - Hans Morten Skivik  Presentasjon - Christine Meyer

Bilder dag 1:

Bilder dag 2:

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890