TOPPLEDERPROGRAMMET 2019

Gjennom Topplederprogrammet tilbyr Norsk Rådmannsforum et særskilt tilrettelagt program for rådmenn med inntil et par år i stillingen. Det legges særlig vekt på innhold og muligheter i selve rådmannsrollen. Programmet gjennomføres to ganger pr år, i januar og i august.

Årets andre samling ble avholdt 21.-22.august, med 16 nye rådmenn. Det var et stort engasjement og gode refleksjoner, i tillegg til faglige innlegg.

Her finner du programmet for samlingen.

Neste samling i Topplederprogrammet vil bli gjennomført 13.-14. januar i Oslo. Det vil bli søkt OU-midler også for Topplederprogrammet i 2020. På den måten regner vi med at deltageravgiften holdes lav. Ta gjerne kontakt med daglig leder/ sekretariatsleder for mer informasjon.

  Topplederprogrammet august 2019

Fortsett å lese

ForrigeNeste