Nyhetsbrev fra daglig leder

Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

Denne våren har det vært et ekstra stort press på kommuner og fylkeskommuner, og det er selvsagt en forventning til at ordinær drift og tjenestenivå skal skal ytes og aktiviteten skal opprettholdes.

Som kommunedirektør møter du mange forventninger – fra folkevalgte, fra innbyggere og fra egne ansatte. Det er store krav og mange ulike oppgaver.

Den siste tiden har du kanskje følt på et svært stort arbeidspress og ansvar, med krevende prioriteringer og situasjoner.

Vi håper at du har en arbeidssituasjon som bidrar til å opprettholde engasjementet og motivasjon som er nødvendig for å være toppleder i en folkevalgt styrt organisasjon.

Les hele nyhetsbrevet fra Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste