• Styremøte 3.mars 2023

  Årets første styremøte behandlet mange sentrale saker og aktuelle problemstillinger med betydning for kommunedirektører og fylkeskommunedirektører.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter,Styrereferat,Ukategorisert   -  0   Comments

 • <strong>Topplederprogram og Topplederkonferanse 2017 -2020<strong>

  Her har vi samlet informasjon om Rådmannsskolen / Topplederprogrammet og Topplederkonferansen frem til 2021.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget på Topplederkonferansen

  Leder av Forsvarskommisjonen, statsforvalter Knut Storberget tok for seg det store bildet da han var invitert til Topplederkonferansen. Storberget snakket om en ny krisearkitektur, hvor erfaringer fra covid-pandemien og ny læring fra krigen i Ukraina også får betydning for hvordan Norge som nasjon og alliert innretter oss.

  Forsvarskommisjonen har et tidsperspektiv på 10 – 20 år, og Storberget tok for seg ulike sider ved forsvar, økonomi og geografi.

  Grunnleggende for forsvarsevnen er at vi må ha kapasitet og økonomiske ressurser, og at plassering og geografi har betydning. I et forsvars- og beredskapsperspektiv må vi tenke sårbarhet, og vi må ha oppmerksomhet både på militær og sivil kapasitet.

  Storberget pekte på at forholdet til NATO er viktig for Norge, men at NATO ikke er tilstrekkelig for å forsvare landet. Vi har også forpliktelser overfor våre allierte, blant annet ved å fungere som mottak, og derved er hele Sør-Norge et sikkerhetspolitiske «område».

  I et litt lenger tidsperspektiv kan også hendelser og utvikling lenger unna få betydning. Utviklingen i Sør-kinahavet og Taiwan viser at sikkerhetspolitikk handler om mer enn krig og det rent militære; kritisk infrastruktur, påvirkning, internasjonal handel, oppkjøp av eiendom, tilgang på råvarer.

  Andre faktorer som kan ha betydning er USA sin prioritering, og i en kritisk situasjon kan USA i et geopolitisk totalbilde prioritere sin innsats i Asia fremfor Europa. Dette bør ha betydning for vår vurdering av egen kapasitet og beredskap.

  Når flere hendelser inntreffer kan det bli en kumulativ belastning og store utfordringer for samfunnet, med «strategisk sjokk» og kollaps i prinsipper som ellers står sterkt – ansvar og nærhetsprinsippet. Slike hendelser kan inntreffe samtidig, de kan være sammensatte, og de kan forsterke hverandre. Klimatrusselen, vedvarende pandemi, råvare- og energimangel. økonomisk uro og inflasjon, avhengighet av elektronisk kommunikasjon er alle faktorer som har betydning for trusselbildet og risiko.

  Som en strategisk tilnærming pekte Storberget på at det både i et beredskaps- og kriseperspektiv er bedre å være aktiv enn å være tilbakelent, og bedre å være fremoverlent enn å være passiv og gjøre for lite.

  Forsvarskommisjonen ser at kommunene har en sentral rolle. Kanskje kan vi bruke ressursene smartere og på deling, eksempelvis redningshelikoptre, forbedre den vertikale samordningen, og vi bør se hen til den nordiske dimensjonen.

  Avslutningsvis understreket Storberget at kommunene har en sentral rolle i dagens beredskap, både med tanke på sikkerhet og i sivilsamfunnet.

  Tilbake til hovedartikkel her.

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Topplederkonferanser og Topplederprogram 2017 – 2022

  Her har vi samlet informasjon om tidligere konferanser og rådmannsskoler.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Referansegruppe «Styrket kommunalt lederskap»

  I tilknytning til samarbeidsavtalen mellom KDF og UiA og oppfølgingsstudie om styrket lederskap.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Tidligere protokoller, vedtekter, mm

  VEDTEKTER 1997

  Vedtekter Norsk Rådmannsforum 1997 ble erstattet av nye vedtekter for Norsk Kommunedirektørforum i august 2021.

  LANDSMØTE 2020

  Alle sakspapirer fra landsmøtet 2020 finner du her

  LANDSMØTE 2021

  Alle sakspapirer fra landsmøtet 2021 finner du her.

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • De mange og plutselige avgangene

  Hva er kostnadene ved de mange og plutselige rådmanns/-kommunedirektøravgangene?

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Om lederskap – Hans Christian Holte

  «Å arbeide for god og tillitsskapende forvaltning sektor er et dypt meningsfylt oppdrag», sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Et annerledes år

  22. desember 2020

  Et annerledes år

  Med dette julebrevet fra daglig leder ønsker Norsk Rådmannsforum alle medlemmer en riktig god jul!

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Kommunaløkonomisk bærekraft – suksesshistorien Rana

  På ti år har Rana kommune gått fra tom kommunekasse til 450 millioner i frisk kapital.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Nyheter,Ukategorisert   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890