Referansegruppe «Styrket kommunalt lederskap»

I tilknytning til samarbeidsavtalen mellom KDF og UiA og oppfølgingsstudie om styrket lederskap.

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom UiA og KDF er det avklart at UiA skal gjennomføre en oppfølgingsstudie med utgangspunkt i FoU’en «Styrket lederskap i kommunal sektor».

I tilknytning til samarbeidsavtalen er det etablert en referansegruppe som (pr mars 2023) består av følgende rådmenn/kommunedirektører:

Rune Tvedt

Merete Hessen

Gro Herheim

Børge Toft

Trine Wickstrøm

Rune Sjurgård

Turid Stubø Johnsen

Referansegruppen har dialogen med UiA omkring oppfølgingsstudien.

Referansegruppen ble behandlet på KDF styremøte 3-4 juni 2021.

Referansegruppen er senere supplert med Turid Stubø Johnsen.

Fortsett å lese

ForrigeNeste