By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  Tags:       -  0   Comments

I tilknytning til samarbeidsavtalen mellom KDF og UiA og oppfølgingsstudie om styrket lederskap.

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom UiA og KDF er det avklart at UiA skal gjennomføre en oppfølgingsstudie med utgangspunkt i FoU’en «Styrket lederskap i kommunal sektor».

I tilknytning til samarbeidsavtalen er det etablert en referansegruppe som (pr mars 2023) består av følgende rådmenn/kommunedirektører:

Rune Tvedt

Merete Hessen

Gro Herheim

Børge Toft

Trine Wickstrøm

Rune Sjurgård

Turid Stubø Johnsen

Referansegruppen har dialogen med UiA omkring oppfølgingsstudien.

Referansegruppen ble behandlet på KDF styremøte 3-4 juni 2021.

Referansegruppen er senere supplert med Turid Stubø Johnsen.

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890