Om lederskap – Hans Christian Holte

«Å arbeide for god og tillitsskapende forvaltning sektor er et dypt meningsfylt oppdrag», sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Holte har ledet/leder institusjoner som er sterkt styrt av lover og regler og som har en stor del av befolkningen som målgruppe. Begge institusjonene – Skattedirektoratet og NAV- håndterer saker som har stor betydning for folk og virksomheters liv, og institusjoner som ikke automatisk har godt omdømme og tillit i befolkningen. Begge institusjonene har også gjennomgått omfattende digitalisering.

Holte reflekterte over hva vi som ledere i offentlig sektor kan bidra med for at innbyggere opplever en god og tillitsskapende forvaltning. Hvilke prinsipper og verdier vi legger til grunn i de prosessene vi leder vil være sentralt.  Holtes lederskap er basert på følgende verdier og prinsipper; Ydmykhet, åpenhet og utviklingsorientering og kommunikasjon.

Hans Christian Holte, NAV-direktør

For Holte handler det om åpenhet. Åpenhet gjennom å lytte til andres synspunkt, og se verden fra deres ståsted – på tvers i egen organisasjon.

Ledelse kan være å bruke «endringsblikket», og spørre seg om hva er bevegelsene? Hva er det behov for?

Når retningen er satt og forstått og strategien utviklet, skal dette settes ut i praksis. Man må ha hele organisasjonen med seg på endring, og endringer må iverksettes på alle nivå i organisasjonen. Lederens oppdrag kan være å «oversette» ordene til hva de betyr i virksomheten. Effekten og nytten ser vi når det er implementert og kommer til syne også i brukermøtene.

Holte var opptatt av hvordan NAV deltar i samfunnsdebatten, og hvordan relasjonen mellom politikk, departement og NAV bør fungere. Det er viktig at den faglige stemmen også høres i den offentlige debatten. For en statlig virksomhet som NAV så er det viktig å utforske dette handlingsrommet på en klok måte, gjennom god dialog og avklaringer med «din» politiske leder.

Til artikkel om Topplederkonferansen 12.mars 2021.

Fortsett å lese

ForrigeNeste