By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

Kommuner og fylkeskommuner kan søke refusjon fra OU-midlene for deltakeravgift på NR sine arrangement!

Norsk Rådmannsforum er svært fornøyd med at det gjennom samarbeidsavtalen med KS er mulig å få deltakeravgiften refundert av OU-midler for deltakelse på våre arrangement.

Med bakgrunn i avtalen med KS kan kommuner og fylkeskommuner søke refusjon fra OU-midler for deltakeravgift på Norsk Rådmannsforums kurs og konferanser, såfremt disse er innenfor retningslinjene for ordningen, og i tråd med OU-fondets formål.

I praksis innebærer dette at Norsk Rådmannsforum fakturerer kommunen for deltakeravgift, og kommunen søker KS om refusjon av beløpet.

For kurs og konferanser som er forhåndsgodkjent så kan refusjon søkes etter at faktura er mottatt.

På KS sine nettsider kan du lese mer om hva det kan søkes støtte til og krav til dokumentasjon: Rutiner for OU-midler – KS

Søknadsskjema: Anmodning om utbetaling – OU-midler (kf.no)

Ordningen er blant annet aktuell for

  • Topplederkonferansen 12.mars 2021
  • Topplederprogrammet 18.-19.august 2021
  • Topplederkonferansen 19.-20.august 2021

Samt for nye moduler vi planlegger innenfor

  • Samspill politikk – administrasjon
  • Å lede krisen
  • Fagtema

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890