De mange og plutselige avgangene

Hva er kostnadene ved de mange og plutselige rådmanns/-kommunedirektøravgangene?

Dette er spørsmålet Norsk Rådmannsforum ønsker å få belyst og mer kunnskap.

De mange og plutselige rådmanns-/kommunedirektøravgangene kan gi grunn til bekymring, og det er åpenbart at de har store kostnader og omkostninger – både for enkeltpersoner og for kommunesektoren.

For å styrke kunnskapsgrunnlaget har Norsk Rådmannsforum gjennomført en liten undersøkelse, utført ved Geir Årset, PwC.

Undersøkelsen er gjennomført i de kommunene som hadde såkalt «ufrivillig avgang» av rådmann/kommunedirektør i 2019-2020. Dette gjelder 25 kommuner.

På Topplederkonferansen presenterte Årset noen observasjoner og foreløpige resultater fra undersøkelsen, som må betraktes som en «forundersøkelse».

Norsk Rådmannsforum anbefaler og håper at temaet undersøkes bredere, gjerne ved å engasjere et forskningsmiljø, og i et samarbeid med andre som har interesse av mer kunnskapsgrunnlag – for eksempel KS.

Det er viktig at vi har mer fakta, slik at konklusjoner og råd er basert på kunnskap og viten.

Rapporten som PwC nå utarbeider på vegne av Norsk Rådmannsforum vil foreligge før påske 2021.

Geir Årset, PwC

Til artikkel om Topplederkonferansen 12.mars 2021.

Fortsett å lese

ForrigeNeste