Når samspillet svikter…

Når samspillet svikter eller offentligheten blir støyende. Er kommunedirektøren da uten vern, og er kjemi viktigere enn juss?

Samtalen mellom ordfører Helga Pedersen, Tana kommune, advokat Jostein Nordbø, Norsk Rådmannsforum og Frode Lauareid, advokat i KS ble ledet av nyhetsredaktør Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport.

Tema i dialogen var; de folkevalgtes arbeidsgiveransvar, kultur for samspill, hvordan bygge den gode og åpne relasjonen, hvordan bygge og styrke tilliten.

Ikke uventet handler dette i stor grad om avklaring av roller, og avklaring av hvordan så vel det formelle som det uformelle samspillet skal være.

Vi ser at i flere av kommunene hvor det har vært et varsel på kommunedirektør/rådmann, så varer prosessen og konflikten over lang tid. Dette er i seg selv negativt, og det bidrar ikke nødvendigvis til et bedre resultat. Prosessene må være grundige og tilstrekkelige, og de bør være basert på avklarte rutiner

Det bør diskuteres og avklares hvilke undersøkelser som skal foretas, hvem skal undersøke, og hvor langt man bør gå i undersøkelsen.

Det anbefales at rutiner for håndtering av varsling på øverste leder er vedtatt og gjort kjent, og at kommunen/fylkeskommunen har et etablert regime for å håndtere varsling.

I samtalen ble det reflektert rundt hvordan man kan unngå slike konflikter, og hvordan man kan sikre gode, ryddige prosesser i de tilfellene hvor en avgang er det riktige eller det hensiktsmessige. 

Samtale mellom Helga Pedersen, ordfører Tana, advokat Frode Lauareid, KS, advokat Jostein Nordbø NR. Dialogen ledes av Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport

Til artikkel om Topplederkonferansen 12.mars 2021

Fortsett å lese

ForrigeNeste