Samspill etter boka – og i praksis

Hvordan bør samspillet politikk – administrasjon være «etter boka», og hva kan vi lære av andres erfaringer?

Samspill etter boka

Det felles kommunale lederskapet handler også om grunnleggende prinsipper i representative demokratiske systemer og om de mange forventninger til utøvelse av rollene som følger av ulike oppfatninger om styring og ledelse.

Professor Signy Irene Vabo, Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap, presenterte hvordan faglitteraturen omtaler forholdet mellom politikk og administrasjon, dvs «det grunnleggende skillet» og at sprikende og til dels motstridende forventninger til rådmannen kanskje kan forklare at det blir konflikt. Den lokale prosessen for å avklare forventninger er viktig. Det handler om den formelle og den uformelle relasjonen.

Samspill i praksis

I denne delen av konferansen fikk vi presentert to eksempler på samspill i praksis. Tone Marie Nybø Solheim, tidligere rådmann i Grimstad tok oss gjennom sin historie under overskriften «Det gikk ikke bra. Hva var det som sviktet?»

Tone Marie Nybø Solheim

Hun reflekterte over sin oppfatning av hvorfor konflikten oppsto, hvorfor det skjedde, og hva er viktig for deg som toppleder når det skjer. Hun ga til slutt kloke råd til sine kommunedirektørkolleger.  

Kommunedirektør Hogne Eidissen og Ordfører Tom-Rune Eliseussen, Senja kommune ga oss et innblikk i hverdagen i Senja kommune det siste halvannet året. Deres innlegg hadde tittelen «Vi stod han av», for å illustrere at de lykkes med samspillet gjennom et krevende år.

Ordfører Tom Rune Eliseussen, Senja kommune

I 2020 avløste den ene krisen den andre, med påfølgende kritikk av kommunedirektøren. De beskrev ulike kriser og situasjoner supplert med aktuelle medieoppslag. Hogne og Tom Rune reflekterte sammen om hvordan de kom gjennom dette. De snakket om det helt nødvendige og konstruktive samspillet. Ordfører ga noen råd hvis det oppstår situasjoner/hendelser hvor det kan være grunn til å reise kritikk mot kommunedirektøren. «Vær åpen. Legg kortene på bordet. Ta ansvar. Rydd opp». Han presiserte viktigheten i å ivareta arbeidsgiveransvaret overfor kommunedirektøren, spesielt i vanskelige tider.

Kommunedirektør Hogne Eidissen, Senja kommune

I den påfølgende diskusjonen ble blant annet følgende dilemma og problemstillinger tatt opp fra deltakere på konferansen:

  • Å få til avklaringer av roller og relasjoner mellom politikk og administrasjonen er kommunedirektørens ansvar. Hvordan få til disse avklaringene hvis «politikken» ikke vil eller når «politikken» spriker? Og er dette et ansvar som påhviler kommunedirektøren alene?
  • Hvordan få til forutsigbare (nok) rammer rundt en topplederstilling med risiko?

Til artikkel om topplederkonferansen 12.mars 2021

 

Fortsett å lese

ForrigeNeste