Kommunaløkonomisk bærekraft – suksesshistorien Rana

På ti år har Rana kommune gått fra tom kommunekasse til 450 millioner i frisk kapital.

På Rana kommunes nettsider (her) leser vi at andre kommuner nå står i kø for å lære om langsiktig styring og Rana-modellen for kommunaløkonomisk bærekraft (KØB).

» Terra-saken viste oss hvor viktig det er med kontroll på kommuneøkonomien. Vår KØB-modell var det verktøyet vi trengte for å kommunisere bærekraftig økonomi med politikerne, som mange synes er vanskelig. Modellen har ved praktisk bruk vist seg å virke» sier rådmann Robert Pettersen.

Med 450 millioner i frisk kapital kan kommunen bidra til å realisere storflyplass på Helgeland. Modellen ser på forholdet mellom netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.

køb - modell.jpg

Se også oppslag i Kommunal Rapport (her), og film på YouTube om modellen og arbeidet.

Fortsett å lese

ForrigeNeste