Nye internkontrollregler!

Kommunelovens regler om internkontroll skal gjelde fra 1.januar 2021.

Det er vedtatt i statsråd at de nye reglene om internkontroll nå skal tas i bruk, og fra nyttår er det kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter.

Kommunelovens bestemmelser om internkontroll erstatter internkontrollbestemmelser i en rekke sektorlover, blant annet i sosialtjenesteloven, barnevernloven og opplæringsloven.

Som ventet er det gjort unntak for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene, der forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1250 fremdeles skal gjelde.

Les mer på Regjeringens hjemmeside.

Fortsett å lese

ForrigeNeste