Hvordan søke refusjon om OU-midler

Vi har fått forhåndsgodkjenning om OU-midler – men hvordan søke refusjon?

Arbeidsgivers andel av OU-midlene skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, og disse midlene fordeles av KS.

Mange av Norsk Rådmannsforum sine medlemstilbud har fått såkalt forhåndsgodkjenning fra KS sin OU-ordning.

Dette innebærer at kommunen kan søke KS om refusjon av utgifter ved deltakelse ved Norsk Rådmannsforum sine lederutviklingsaktiviteter, eksempelvis topplederprogrammet, topplederkonferansen og lederprogram om kriseledelse.

Tidligere kunne Rådmannsforum som arrangør søke KS direkte om refusjon, og trekke fra dette ved fakturering for deltakelse. KS har nå endret rutinene, og det er den enkelte kommune/fylkeskommune som må søke om refusjon, også for arrangement som er forhåndsgodkjent.

KS har informert oss om at gjeldende rutiner er slik:

«Kommunene sender inn en søknad før de kan sende inne refusjonskrav. Søknadsskjema finner de på denne lenken: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3258&externalId=KS

Når de så har fått et tilsagnsnummer så kan de sende inn et refusjonskrav.

Jeg har allerede blitt kontaktet av noen kommuner som har fått lenke til skjema og sendt inn søknad. Jeg behandler disse så fort jeg kan slik at de raskt kan få sendt inn refusjonskrav.

Beklager eventuell misforståelse!

Det er viktig at hvis de har deltatt på både Topplederkonferansen og webinaret, så må de sendes oss en søknad som gjelder begge arrangementene. Vi vil ikke ha en søknad pr arrangement. Det er unødvendig tidsbruk for både dem og oss.»

KS opplyser på sine hjemmesider – her – at det inntil videre ikke er mulig å søke om støtte fra OU-midlene, men all den tid Norsk Rådmannsforum sine arrangement er forhåndsgodkjent så vil de bli behandlet og refundert.

For de av dere som har deltatt på mer enn ett arrangement – søk på flere samtidig i samme søknad!

Fortsett å lese

ForrigeNeste