By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  Tags:       -  0   Comments

Hva betyr krigen og krisen for kommunene akkurat nå og fremover? Departementsråd Eivind Dale, KDD gir en orientering på Topplederkonferansen.

Situasjonen i Ukraina påvirker oss alle. Som organisasjoner og som medmennesker. Hva betyr krigen og krisen for kommunene akkurat nå og fremover?

Vi justerer programmet for Topplederkonferansen og supplerer med en orientering fra departementsråd Eivind Dale, Kommunal- og distriktsdepartementet:

«Situasjonen i Ukraina – konsekvenser for – og forventninger til kommunene».

Departementsråd Eivind Dale
Departementsråd Eivind Dale. Fotograf: Torbjørn Tandberg

Vi vet at kommunenes evne til å håndtere kriser er god – også når de er langvarige. Pandemien har vist en enorm omstillingsevne i kommunene, både evne til prioritering og til å håndtere det uforutsette.

Kommunedirektøren går fra den ene utfordringen og krisen til den andre, og har det overordnede og helhetlige administrative ansvaret for tjenester, samfunnsutvikling og ansatte – også i kriser.

Kommunedirektørene er viktige rollemodeller – også i kriser. Husk å ta vare på medarbeiderne og deg selv!  

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890