Ingen endring i særaldersgrensen

Vi har fått spørsmål om særaldersgrensen for rådmenn/kommunedirektører – er denne endret?

 

Kommunedirektørforum har fått henvendelser med spørsmål om særaldersgrensen er endret.

Svaret er nei – særaldersgrensen på 65 år for kommunedirektører er er ikke endret.

Dersom summen av alder og medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning er minimum 85 år, kan man gå av med pensjon tre år før særaldersgrensen.

Lov om aldersgrenser i staten ble endret med virkning fra 1. juli 2021.

I kommunal sektor trådte endringen i kraft med virkning fra 1. januar 2022.

Etter lovendringen har en kommunedirektør rett men ikke plikt til å bli stående i stillingen frem til alminnelig aldersgrense på 70 år. For de av dere som nå er oppført med en aldersgrense på 70 år hos KLP er det nok dette som er forklaringen.

Du kan lese mer om lovendringen og konsekvenser av denne på KS sine hjemmesider.

https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/opphor-av-arbeidsforhold-grunnet-alder/

Fortsett å lese

ForrigeNeste