Program – topplederkonferansen august 2020

Til påmelding

Program

Torsdag 27.august

Kl 13.00    Åpning og velkommen

Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

Kl 13.15    Rådmannsbevegelser

Hva vet vi og hva vil vi vite mer om?

Studier av norske kommunale toppledere. Professor Morten Øgård, Universitetet i Agder presenterer KS-prosjektet Styrket lederskap i kommunal sektor

Hva ser Norsk Rådmannsforum?

Jostein Nordbø, advokat Norsk Rådmannsforum

Benstrekk

Grenser og roller politikk – administrasjon

Hvor tydelig kan kommunedirektøren være? Kommuneadvokat i Kongsberg og KS-advokat Frode Lauareid ser blant annet på (ny) kommunelov og rådmannens/kommunedirektørens plikter

Sentrale problemstillinger

Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

Kl 15.30     Møteslutt

Kl 15.45     Landsmøte

Antatt varighet er en time, innkalling er sendt medlemmene og publisert her.

Fredag 28.august

Kl 09.00    Å være toppleder i omskiftelige tider

Å lede i nedgangstider betyr ikke å lede en nedgang!

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Er det bare nøden som lærer naken kvinne å spinne?

Leder av KS’ Strategisk råd for innovasjon og forskning, fylkesrådmann i Agder, Tine Sundtoft

Det umuliges kunst?

Rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen, snakker om å drive en liten (fraflyttings-) kommune.

Når det ikke er penger!

Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad

Sentrale problemstillinger

Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

Pause

Kl 11 .00    En stemme i samfunnsdebatten

Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati?

Hvordan balansere mellom faglig integritet og tydelige råd – opp mot «politisk slagside» og «utidig meningsytring»? Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg

På slakk line?

Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord, innleder om kommunedirektørens balansegang

Når blir rådmenn illojale overfor lokaldemokratiet de får betalt for å tjene og respektere?

Nyhetsredaktør Kommunal Rapport, Agnar Kaarbø

Sentrale problemstillinger

Kommentarer i plenum

Kl 12.45    Evaluering, avslutning og veien videre

Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

Kl 13.00    Slutt

Til påmelding

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Til konferansens hovedside

Fortsett å lese

ForrigeNeste