Pensjon – et regelverk i endring

I samarbeid med KLP arrangerer Kommunedirektørforum temamøte om pensjon 19.mars 2024.

Styret i Kommunedirektørforum har hatt en gjennomgang av pensjonsforliket og den nylig inngåtte avtalen om særaldersgrenser. Det er ennå ikke avklart hvilke grupper som skal ha særaldersgrense fremover.

Mange medlemmer spør oss om hvilke konsekvenser pensjonsforliket og avtalen får for kommunedirektører, og for å behovet for informasjon arrangerer vi digitalt temamøte i mars.

På temamøtet vil KLP innlede om pensjonssystemet generelt, pensjonsreglene og særaldersgrenser.

Temamøtet er for medlemmer i Norsk Kommunedirektørforum, og er gratis/dekkes av medlemskontingenten, som et samarbeid mellom KDf og KLP.

Tid og sted: 19.mars 2024 kl 09 – 11, digitalt

I forkant av møtet sender vi ut lenke til påmeldte deltakere.

Påmelding ved e-post til daglig leder gudrun@kommunedirektor.no.

Fortsett å lese

ForrigeNeste