Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende.

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

Neste Topplederprogram avholdes på Grand Hotel i Oslo 14-15 mars 2022. Du kan lese mer og melde deg på her.

Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen vil ha utbytte av å delta.

Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

Vi har i 2020 og 2021 gjennomført flere digitale samlinger, og erfaringen er at det faglige utbyttet, muligheten for refleksjon og bygging av nettverk absolutt er til stede – forutsatt god tilrettelegging.

Velkommen!

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890