Kommunedierektørforum -Topplederprogram

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende.

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

Følg med på nyheter og siden Faglig virksomhet for å melde deg på Topplederprogrammet, og ta gjerne kontakt med daglig leder dersom du har spørsmål.

Program og informasjon om tidligere Topplederprogram finner du også i «arkivet» vårt her.

Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen vil ha utbytte av å delta.

Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

Velkommen!

Fortsett å lese

ForrigeNeste