«Rådmannsbevegelser»

Hvorfor slutter så mange rådmenn/kommunedirektører før tiden?

Universitetet i Agder har inngått avtale med KS om FoU-oppdrag om lederskapet i kommunesektoren.

«En av problemstillingene er hvorfor så mange rådmenn slutter før tiden. Har det noe å gjøre med hvordan kommunestyret ivaretar arbeidsgiveransvaret sitt på?«

Det sier Morten Øgård, Morten Øgård, professor på Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og faglig leder for SAKOM, Senter for anvendt kommunalforskning.

Kommunesektoren står overfor utfordringer som krever god ledelse. Da er kontinuitet i lederskapet vesentlig. Et godt og avklart samspill mellom de folkevalgte og kommunedirektøren er sentralt, og Norsk Rådmannsforum ser positivt på at UiA også skal se på hva som kjennetegner et godt samspill.

På Topplederkonferansen 27. – 28.august er «Rådmannsbevegelser» tema.

Der vil du møte teamet fra Universitetet i Agder, som deler sin kunnskap om temaet og hva vi allerede vet, og hvordan forskningen videre skal legges opp.

Norsk Rådmannsforum ved advokatene Jostein Nordbø og Frode Lauareid vil innlede om hva vi ser fra Rådmannsforum sitt ståsted, og om grenser og roller mellom folkevalgte og administrasjon.

Ny kommunelov gir nye spilleregler og rammer, og grenser og praksis må justeres.

«Den nye kommuneloven gjør dette til et viktig prosjekt. Vi skal se på hvilke praktiske konsekvenser den nye loven får i kommunene, og om lederskapet blir påvirket», sier Morten Øgård videre.

Du kan lese om prosjektet og SAKOM på UiA sine nettsider.

Norsk Rådmannsforum har gjennom samarbeidsavtalen med UiA etablert en referansegruppe. Denne referansegruppen skal gi innspill til prosjektet underveis. Pr august 2020 består referansegruppen av: Gro Herheim, Jan-Sivert Jøsendal, Rune Tvedt, Børge Toft og Merete Hessen.

Her finner du program og påmeldingsinformasjon til Topplederkonferansen

Fortsett å lese

ForrigeNeste