Velkommen på temadag: Mottak av ny ordfører

Vi inviterer til temadag i Oslo 4.mai 2023 – Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til kommunedirektør

Mange kommunedirektører har lite erfaring med tilrettelegging for og ivaretakelse av ny ordfører, og flere av våre medlemmer har uttrykt ønske om at Kommunedirektørforum kan gi råd og tips til kommunedirektører om mottakelse av ny ordfører.

Ved kommune- og fylkestingsvalget i september vil flere av de nyvalgte ordførerne være nye i rollen. God forberedelse og bevissthet om aktuelle problemstillinger kan bidra til en god oppstart, og KDf inviterer derfor til temadag for kommunedirektører og fylkeskommunedirektører.

Vi har også utarbeidet noen skriftlige og kortfattede råd som er tilgjengelig for våre medlemmer.

Temadagen avholdes i Oslo 4.mai 2023 kl 10:00 – 16:00. Faglige bidragsytere på samlingen er

  • Monica Vee Bratlie, varaordfører Asker kommune, tidligere ordfører Hurum kommune
  • Martin Skramstad, seniorrådgiver i KS, og sentral medarbeider KS Folkevalgtprogram, tidligere ordfører Løten kommune
  • Rannveig Mogren, kommunedirektør Gausdal kommune og nestleder i styret i Norsk Kommunedirektørforum

Det settes av tid til dialog med innledere og med andre kommunedirektører som deltar på samlingen.

For påmelding og eventuelle spørsmål, kontakt daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker, e-post gudrun@kommunedirektor.no eller telefon 90 76 15 83.

Påmeldingen er bindende etter 28.april, dvs at eventuelle avmeldinger etter denne dato blir fakturert. Samlingen arrangeres til selvkost, og deltakeravgiften refunderes av OU-midler.

Program og praktisk informasjon finner du i vedlegget.

Fortsett å lese

ForrigeNeste