Hvordan håndtere varsling – velkommen på temadag 12.april 2023

Dersom du ønsker mer kunnskap om hvordan du som kommunedirektør bør håndtere varslingssaker, kan du delta på temadag i Oslo 12.april.

Kommunedirektørforum får mange henvendelser med spørsmål om hvordan kommunedirektøren bør håndtere varslingssaker.

I samarbeid med våre medlemmer, våre juridiske rådgivere, kommunikasjonsfaglig ekspertise og KS har vi utarbeidet noen råd om håndtering av varsel.

Med utgangspunkt i disse rådene inviterer vi til en dagssamling for våre medlemmer som ønsker mer kunnskap og bli tryggere på hvordan man kan forebygge, håndtere, undersøke og lukke varslingssaker på en god og riktig måte.

Vi setter grensen på maksimalt 30 deltakere. Målgruppen er kommunedirektører / rådmenn / fylkeskommunedirektører som er medlem av Norsk Kommunedirektørforum.

Påmelding via e-post til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker på epost gudrun@kommunedirektor.no

Innhold og programposter

  • Ytringsklima og lederskap
  • Håndtering av varsel, reglement, taushetsplikt og habilitet
  • Arbeidsgiveransvaret, aktivitetsplikt, forsvarlig arbeidsmiljø
  • Informasjon og mediehåndtering
  • Oppgaver og roller
  • Håndtering av varsel på ledere, på folkevalgte eller på kommunedirektøren
  • Særlig om varsling på kommunedirektør og råd til deg personlig

Detaljert program kan du lese i vedlegget.

Praktisk informasjon

Tid: 12. april 2023 kl 10:00 – 16:00

Sted: Grand Hotel, Oslo

Påmelding og spørsmål: gudrun@kommunedirektor.no eller på telefon 90 76 15 83.

Pris: Dagpakke kr 1 000.- inkludert lunsj mm. Deltakeravgift kr 3 500.- vil bli dekket av OU-midler.

Velkommen!

Fortsett å lese

ForrigeNeste