Styremøte 17.august 2023

Styret for Kommunedirektørforum avholdt styremøte i Arendalsuka, og behandlet blant annet disse sakene:

  • Høringsuttalelse Generalistkommuneutvalget
  • Høringsuttalelse Særlovsgjennomgang
  • Status økonomi
  • Beretning for 2022, les mer her
  • Erfaring fra temadager
  • Topplederprogram og Topplederkonferanse
  • Samarbeid og samarbeidsavtaler

Hele referatet kan du lese som vedlegg

Fortsett å lese

ForrigeNeste