Topplederkonferanse: Den turbulente verdensøkonomiens betydning for kommuneøkonomien

For mange kommunedirektører var høstens budsjettprosess ekstra krevende. Renteøkninger og prisstigning gjør handlingsrommet mindre, og krig og konflikter påvirker økonomien. På Topplederkonferansen i januar 2023 så vi på hvordan den internasjonale og den lokale økonomien henger sammen, og hva som er prognosene framover.

Topplederprogrammet: Hovedavtalen og sentrale begrep

Ingrid Faller fra KS møtte Topplederprogrammet i januar 2024 og gav en gjennomgang av bestemmelser i hovedavtalen. Også sentrale begreper som medvirkning, medbestemmelse, styringsrett, informasjon, ta med på råd, drøfting, arbeidsgivers beslutning og forhandling ble gjennomgått og forklart. Faller minnet kommunedirektørene om at begge parter har ansvar for det gode samarbeidet. Deltakerne på Topplederprogrammet diskuterte …
Fortsett å lese Topplederprogrammet: Hovedavtalen og sentrale begrep

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt år! Å være kommunal toppleder er et stort privilegium – og gir store muligheter til å utvikle lokalsamfunnet, yte gode tjenester og være en god arbeidsgiver. Samtidig kan det i perioder være krevende og utfordrende, og sette egne verdier på prøve. Kommunedirektørforum setter dette på …
Fortsett å lese Godt nytt år!

Topplederkonferanse januar 2025 Forventningsgapet – på tilliten løs?

«Når krybben er tom bites hestene» heter det i ordtaket. Når framskrivningene er dystre og grepene er upopulære kan det felles kommunale lederskapet bli satt på prøve. Tillit og respekt for hverandres roller er grunnleggende, og folkevalgte skal selvsagt kunne stole på kommunedirektøren! Det er kommunedirektørens ansvar å være nøktern og realistisk, og dette kan …
Fortsett å lese Topplederkonferanse januar 2025 Forventningsgapet – på tilliten løs?

Topplederkonferanse januar 2024: Mottak av flyktninger og utfordringer for velferdskommunen

Mange ukrainere kommer nå til Norge, og de økonomiske og velferdsmessige byrdene er krevende for landet. På Topplederkonferansen 18 – 19 januar 2024 kan du gjennom forskerblikk og kommunestemmer få mer innsikt i fakta om flyktninger og kommunenes situasjon.