Kontinuitet i lederskapet – viktig for samfunnsutviklingen og forutsigbare tjenester til innbyggerne

Ja, skifte av toppleder kan bety kilde til fornyelse. Men det blir svært forenklet, Linda Hye, å si at «skifte av kommunedirektør – ikke så fali» og at å bytte toppleder kan være en kilde til fornyelse og sikre en sunn balanse mellom politiske og faglige hensyn.

Fortsett å lese «Kontinuitet i lederskapet – viktig for samfunnsutviklingen og forutsigbare tjenester til innbyggerne»