POLYGOV – Lokal krisehåndtering i et nordisk perspektiv

KDf oppfordrer alle kommunedirektører til å besvare spørreundersøkelse om kriseledelse

Universitetet i Agder arbeider med et prosjekt som studerer kriseledelse og lokalt selvstyre i de nordiske land under pandemien (POLYGOV), og i disse dager sendes det ut et spørreskjema til alle kommunedirektører.

Kommunedirektørforum har en samarbeidsavtale med UiA, Sakom, og tilknyttet dette faglige samarbeidet er det oppnevnt en egen referansegruppe.

Vi oppfordrer alle til å besvare undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen vil gi oss viktig kunnskap om kommunenes krisehåndtering, særlig med tanke på læring og overføringsverdi.

Ambisjonen er at prosjektet skal besvare blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan har samspillet mellom staten, kommunene og regionene fungert under håndteringen av korona-pandemien i de nordiske land sett fra lokale lederes ståsted?
  • Hvordan har kommunenes kriseledelse vært organisert, og med hvilke resultater?
  • Hva kan staten og kommunene lære av disse erfaringene?

Lokal krisehåndtering er et sentralt tema for Kommunedirektørforum, og er også et av temaene på Topplederkonferansen i august (her)

Referansegruppen i KDf har gitt innspill til prosjektet, og når resultatene fra POLYGOV-undersøkelsen foreligger vil det bli presentert på en senere konferanse.

Du kan lese mer om prosjektet på SAKOM UiAs nettsider og prosjektets nettside

Kontaktperson Norsk Kommunedirektørforum:

Gudrun Grindaker, daglig leder/sekretariatsleder . e-post: gudrun@radmann.no

Kontaktperson Universitetet i Agder:

Linda Hye, forsker, Senter for anvendt kommunalforskning, Universitetet i Agder, e-epost: linda.hye@uia.no

Fortsett å lese

ForrigeNeste