Topplederprogram 29-30 august 2022 – Kommunedirektørens verktøykasse

Invitasjon til høstens Topplederprogram for nye – og ikke fullt så nye – kommunedirektører er klar, og du kan melde deg på!

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Ansvarsområdet er bredt, oppgavene er mange, behovene kan være komplekse – men alt i alt er det et givende arbeid!

Gjennom deltakelse på Topplederprogrammet får du kunnskap du kan bruke i hverdagen, og mulighet for utvikling som kan gjøre deg tryggere i rollen.

Temaene denne gangen er hentet fra kommunedirektørens verktøykasse:

  • Delegeringsreglementet
  • Budsjettstyring
  • Resultatoppfølging
  • Lederavtale
  • Lederrollen og ledergruppen

Programmet har tilstrekkelig «luft» til at vi underveis tilpasser oss deltakernes engasjement og behov.

Innlederne har relevant erfaring og kompetanse , og det blir god tid til å diskutere konkrete problemstillinger og erfaringer.

Deltakere på Topplederprogrammet er ofte nye rådmenn/kommunedirektører, men også de som har stått noen år i stillingen har utbytte av å delta.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere viser at dette er en god arena for å møte kollegaer, etablere og utvikle nettverk, få ny kunnskap og reflektere over felles problemstillinger.

Program og mer informasjon finner du i vedlagte invitasjon.

Meld deg på ved epost til gudrun@radmann.no

Fortsett å lese

ForrigeNeste