Hva pandemien har lært oss

Byrådsleder Raymond Johansen delte sine erfaringer på Topplederkonferansen i august 2021.

I sitt innlegg «Hva pandemien har lært oss!», pekte byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, på åpen diskusjon; bred (faglig) kontaktflate kommune–stat; overordnet styring; og tillit til egne rekker som avgjørende for å opprettholde tilliten under en krise.

Raymond Johansen, byrådsleder Oslo
Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo

Arbeidet i Oslo – og i alle kommunene – har også profitert på at det norske samfunnet har stor grad av tillit, og dette har hatt stor verdi.

Johansen minnet om viktigheten av å holde fast på de demokratiske prinsippene, som innebærer at administrasjonen gir faglige råd og de folkevalgte gjør beslutninger. Gjennom pandemien har en levet etter samme prinsipper som utenfor krisetid.

Johansen trakk også frem at Oslo i større grad benytter seg av stordata i sanntid som grunnlag for smitteverntiltak, og at dette har vært en nødvendig og direkte nyskaping som konsekvens av koronapandemien.

Gjennom pandemien har alle områder tilpasset seg en ny virkelighet. Vi har arbeidet fra kjøkkenbord og soverom, og vi har sett at folk og fagmiljøer har funnet hverandre og etablert samarbeid på nye områder.

«Smittevernlovgivning legger stort ansvar på kommuner med utgangspunkt i lokal smittesituasjon.» – Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo

Byrådsleder delte også sine erfaringer rundt det å skulle kommunisere til en mangfoldig befolkning i krisetider, og utfordringene med å overbevise personer som har isolert seg om at det er trygt å vende tilbake til hverdagen.

Takk til student Viktor Bugge, som har oppsummert dagen og vært viktigste bidragsyter til denne artikkelen.

Mer informasjon om konferansen finner du her.

Raymond Johansen

Fortsett å lese

ForrigeNeste