Om refusjon av OU-midler fra KS

Kommunedirektørforum sender i disse dager ut faktura for Topplederkonferansen og Topplederprogrammet som ble arrangert i august 2021. Husk at kommunen kan søke KS om refusjon fra OU-midler for deltakeravgift!

Begge disse arrangementene er forhåndsgodkjent av KS, og kommunene kan derfor søke om refusjon av deltakeravgift uten forutgående søknad.

Send utbetalingsanmodning til KS her (velg forhåndsgodkjent kurs). Pass på at du har fakturaen fra Rådmannsforum tilgjengelig slik at den kan lastes opp som vedlegg til utbetalingsanmodningen.

Kursavgiften for Topplederprogrammet er kr 5 000 for for medlemmer av Kommunedirektørforum, og for Topplederkonferansen er deltakeravgiften kr 4 000 for medlemmer av forumet.

Gjennom samarbeidsavtalen som Norsk Kommunedirektørforum har med KS, vil avgiften i sin helhet dekkes av OU-midler.

Les mer om OU-midlene på KS sine nettsider her, og send utbetalingsanmodning her.

Merk at søknad til KS om OU-midler for refusjon av deltakeravgift må gjøres etter at faktura er mottatt.

Fortsett å lese

ForrigeNeste