Topplederprogrammet med rekordhøy deltakelse!

Nok en gang en vellykket samling for kommunedirektører, med faglig høyt nivå og nyttig kollegialt samvær.

I alt 24 kommunedirektører deltok på høstens topplederprogram, som ble arrangert på Grand Hotel i Oslo i forkant av Topplederkonferansen.

Det var stort engasjement hos deltakerne, og det faglige innholdet og foreleserne bidro til ny kunnskap og og gode refleksjoner.

Hovedtema denne gang var

Rollen og mennesket. Etter en lang periode med kriseledelse skal vi gradvis tilbake til «normalen», og kanskje kan dette gi rom for endringer i egen arbeidsform.

Kommunedirektørens rolle i den langsiktige samfunns- og næringsutviklingen, og hvordan vi arbeider med ulike planer og styringsdokumenter innenfor fireårs-syklusen.

Kommunesamarbeid, hva er mulig og hva er smart

Utvikling, tillit og demokrati – med erfaringsbaserte innlegg fra kommunedirektører og faktabasert kunnskap – og vekt på hvordan dette kan gi mening for lokalt arbeid og utvikling.

Andre dag var viet til samspill og kommunikasjon – hva kjennetegner det gode felles lederskapet og verktøy som hjelper oss i dialogen.

Som alltid var det et program med luft og tid til deling av egne problemstillinger, og deltakerne gav tilbakemelding om godt utbytte.

Som vedlegg til denne artikkelen finner du presentasjoner fra innlederne.

Hovedsiden for Kommunedirektørforum sin faglige virksomhet finner du her.

Kan være et bilde av 4 personer, folk som står, skotøy og innendørs
Årets «klassebilde»

Kan være et bilde av 2 personer, folk som står og innendørs
Frode Lindtvedt, KS og Åslaug Krogsæter, Stad innledet om tillit.

Fortsett å lese

ForrigeNeste