Topplederkonferansen aug 2021 – dag 1

Styrket topplederskap!

Topplederkonferansen 2021 ble avholdt på Grand Hotel i Oslo 19.–20. august 2021. Utgangspunktet for konferansens første dag var forholdet politikk–administrasjon, forankret i ny forskning.

Morten Øgård og Linda Hye fra Senter for anvendt kommunalforskning (Sakom) ved Universitet i Agder (UIA) la grunnlaget for dagen ved å presentere funn fra rapporten «Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør». Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS og behandler samspillet mellom folkevalgte og administrasjon – et tema som har blitt ytterligere aktualisert ble en mer fleksibel kommunelov.

Morten Øgård, Universitetet i Agder

«Man må få hånd om sitt bakland, spesielt det politiske klima, for å lykkes i sin rolle.» – Morten Øgård og Linda Hye, Sakom

Medforfatterne behandlet tre gråsoner i den nye kommuneloven: Uklarhet knyttet til om uformelle møter er tillatt, i hvor stor grad har administrasjonen myndighet i organisasjonsutvikling, og hvem er det egentlig som ansetter.

«Kommunedirektører må ha et handlingsrom for å kunne bli ansvarliggjort.» – KS-direktør Tor Allstrin

Det politiske klimaet ble presentert som den styrende faktoren for opplevd samspill mellom folkevalgte og administrasjon. Dette funnet bryter med det tradisjonelle fokuset på å stramme inn kontaktflaten mellom politikk og administrasjon med utgangspunkt i ordfører–kommunedirektør.

«Man må øve på samspill i fredstid.» – Tor Arne Gangsø, områdedirektør i KS

Utfordringene ved å skulle håndtere og oversette fra hver sin banehalvdel, ble plukket opp flere ganger i løpet av dagen, blant annet av områdebdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. I tillegg til betydningen av ordførerens «bakland», ble uformelle møter presentert som å ha en positivt effekt på opplevd samspill.

Hye og Øgård viste også til at de personlige egenskapene til ordfører og kommunedirektør ikke er uten betydning. Avstemming av roller, evnen til å løse utfordringer og det å ha et tilretteleggende lederskap ble fremhevet som betydningsfullt. Forholdet bør være profesjonelt, men samtidig dynamisk, og «nært til det store». De to må håndtere hver sin banehalvdel, men ha evne til å oversette og se saken fra den andre siden.

«Forholdet ordfører–kommunedirektør er et overlappende avhengighetsforhold som krever kontinuerlig rolleavstemming.» – Morten Øgård og Linda Hye, Sakom ved UIA

Øgård og Hye anbefalte på bakgrunn av funnene i rapporten at kontaktflaten er større enn det «timeglassmodellen» tilsier, og understreket at dette krever en større tillits- og relasjonsflate enn hva man tidligere har vektlagt og arbeidet for.

Forskerne fremhevet disse suksessfaktorene

Samspill:

  • Ryddige politiske forhold med opplevd reelt samspill
  • Det uformelle kan gi bedre samhandling og ha en positiv effekt på opplevelsen av samspillet
  • Opplevelse av handlingsrom
  • Systematisk evaluering av reglement for delegering og innstilling

Politisk klima:

  • Oppmerksomhet på det saklige
  • Ikke detaljstyring
  • Samarbeid mellom partiene som aktiviserer ordførerens politiske lederskap og oppleves som et felles politisk dannelsesprosjekt

Takk til student Viktor Bugge, som har oppsummert dagen og vært viktigste bidragsyter til denne artikkelen.

Mer informasjon om konferansen finner du her.

Tor Allstrin og Tor Arne Gangsø, KS, sammen med daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker, Norsk Kommunedirektørforum

Fortsett å lese

ForrigeNeste